Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez stronę alchemiaslowa.pl.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jadwiga Skowrońska-Mazur, 87-100 Toruń, ul. Rydygiera 36B/21.

2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

1) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: jadwigaaleksandra.skow@gmail.com

2) formularza kontaktowego znajdującego się na stronie;

3) poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

1) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celów:

a) marketingowych – świadczenia usługi newsletter,

b) umożliwienia komentowania materiałów zamieszczanych na blogu;

3) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

a) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na blogu oraz adresu e-mail, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad użytkownikami bloga oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

b) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń;

4) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą:

1) właściwe urzędy i instytucje, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa;

2) podmiot prowadzący obsługę księgową i rachunkową Administratora.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) w przypadku przetwarzania danych dotyczące zawieranych umów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych;

2) w przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usługi newsletter — przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa lub Administratora;

3) w przypadku przetwarzania danych w celu umożliwienia komentowania materiałów zamieszczanych na blogu – do chwili usunięcia przez Państwa lub przez Administratora komentarza;

4) w przypadku przetwarzania danych przekazanych w wiadomości przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem formularza – do chwili złożenia przez Państwo żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jak też do chwili uznania, że prawnie uzasadniony interes Administratora został zrealizowany.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

1) dostępu do treści swoich danych;

2) prawo żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;

3) prawo do usunięcia danych;

4) prawo do przenoszenia danych;

5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnej chwili i w dowolnej formie; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie dotyczącym zawarcia umowy świadczenia usług jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

11. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

12. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od bloga i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim Twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin, zapewnienia stabilności jej funkcjonowania, zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, monitorowania statusu zalogowania.
 3. Cechy plików cookies:
 • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do użytkownika. Optymalizują poruszanie użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb użytkownika;
 • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem użytkowników; pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę;
 • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 1. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z których usług korzystamy, np. (tutaj wpisujesz serwisy podmiotów trzecich, przykładowo)

– Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies

– Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

– Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

– Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 1. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 2. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 3. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 4. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 5. Jeżeli masz wątpliwości co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 6. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.